Vitis Welzijn

Vitis Welzijn is een welzijnsorganisatie die aanwezig is in alle kernen van Westland. Met wijkcentra en Buurt Informatiepunten. Met Sociaal Makelaars, Welzijnsadviseurs en Jongerenwerkers. Je kunt bij Vitis Welzijn terecht voor allerlei vragen op het gebied van zorg, welzijn, financiën en vrijwilligerswerk.

In meerdere kernen is het Buurt Informatiepunt één of meerdere dagdelen per week open. De vrijwilligers zijn daar het eerste aanspreekpunt. Zij hebben veel ervaring en kennen de sociale kaart van Westland. Vitis professionals ondersteunen hen en staan ook in nauw contact met het sociale kernteam, de gemeente en andere organisaties.

Hulp bij energie besparen

Ook voor vragen over energie kun je terecht bij Vitis Welzijn. Maar liefst 26 vrijwilligers van de Buurt Informatiepunten, Formulierenbrigade, Thuisadministratie en Klussendienst hebben namelijk met succes een energie-cursus afgerond. 

Heeft een inwoner hulp nodig bij het besparen van energie? Weet een inwoner niet waar te beginnen en komt diegene er zelf niet uit? Bij alle acht Buurtinformatiepunten zijn energiebesparende producten te vinden. Zo kunnen inwoners zelf zien welke mogelijkheden er zijn. De aanwezige vrijwilligers kunnen uitleg geven, maar ze kunnen ook meekijken naar de energierekening.