Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaringen Westland

Iedereen moet de informatie op onze websites gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan vooropgestelde normen, de WCAG 2.1 AA.

De toegankelijkheid van websites van de Gemeente Westland is onderzocht door een onafhankelijke derde partij: Cardan Technobility.

Hieronder vindt u de links naar de toegankelijkheidsverklaringen van de gemeente:

Feedback en contact

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Als wij er niet met elkaar uitkomen en u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker of afdeling, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht wordt volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afgehandeld. U kunt uw klacht online indienen.

Als u mening bent dat uw klacht niet afdoende is behandeld, kunt u zich richten tot de externe klachtbehan­delaar van de gemeente, de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman kunt u benaderen via Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Ook kunt u telefonisch met de Nationale ombudsman in contact komen via nummer 0800-3355555 of via zijn website.