Opvangen van water

Klimaatverandering zorgt voor meer wateroverlast. Dit betekent dat water beter moet worden afgevoerd. De gemeente heeft daarom regels opgesteld hoe hiermee om te gaan. Dit is vastgelegd in de Hemelwaterverordening.

Voor wie

De regels gelden voor nieuwbouwplannen voor particulieren en bedrijven. Wijzigt de functie van een bestaand gebouw, dan gaan de regels ook gelden. 

Opvangen van water

Om water beter af te voeren moet het eerst worden opgevangen op eigen terrein. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld via een vijver, een waterzak in de kruipruimte, een groen dak of regentonnen. Daarna kan het worden afgevoerd naar het riool.

Eisen

Bij nieuwbouw of bij functiewijziging van bouwwerken is een waterberging verplicht. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld een nieuwe aanbouw of een bijgebouw gaat bouwen.

De hemelwaterverordening is alleen van kracht als de nieuwbouw of functie wijziging groter is dan 50 m². Voor elke m² bebouwd oppervlakte geldt een opvang van 50 liter.

Voorbeeld:
voor 100 m² oppervlakte heeft u een opvang nodig van 5000 liter.

(Nieuwe) bedrijfsterreinen

Voor een nieuw bedrijfsterrein en bij functiewijziging van een bestaand bedrijfsgebouw geldt de volgende opvang:

  • voor elke m² bebouwde oppervlakte 50 liter en
  • voor elke m² onbebouwd verhard oppervlak 50 liter

Voorbeeld:
voor 1.000m² bebouwde oppervlakte is een opvang nodig van 50.000 liter
voor 500m² onbebouwd verhard oppervlak is een opvang nodig van 25.000 liter

De totale nodige opvang is dan 75.500 liter.

Een hemelwaterberging moet na neerslag weer zo snel mogelijk helemaal beschikbaar is. Dit is wel afhankelijk van de functie:

  • is het water niet bedoeld voor hergebruik dan moet de berging na 1 tot 2 dagen weer beschikbaar zijn
  • is het water bedoeld voor hergebruik maar wordt de berging niet automatisch geleegd? Dan moet die tussen 1 en 4 dagen weer beschikbaar zijn
  • is het water bedoeld voor hergebruik en wordt de berging automatisch geleegd? Dan moet die op tijd beschikbaar zijn (vóór de eerstvolgende bui)

Voor het aanleggen van een waterberging bestaan verschillende mogelijkheden. In het handboek ‘Omgaan met Hemelwater bij nieuwbouw in Westland (pdf, 11 MB)’ staan voorbeelden. U mag ook andere maatregelen kiezen dan genoemd in dit handboek. 

Met de rekentool (xlsx, 722 KB) van gemeente Westland kun je uitrekenen hoeveel water je moet opvangen om te voldoen aan de Hemelwaterverordening. 

Met het aanvragen van de omgevingsvergunning wordt u ook gevraagd informatie te verstrekken voor de waterberging.

Voor de omgevingsvergunning moet u voldoen aan de eisen van de waterberging. Kan dit door omstandigheden niet? Bijvoorbeeld om technische redenen? Dan kan toch een vergunning worden verleend. U moet dan wel gebruikmaken van de mogelijkheid de verplichting af te kopen.
De gemeente legt in dat geval de waterberging voor u aan binnen de openbare ruimte. De kosten hiervoor zijn meestal wel hoger dan als u het zelf uitvoert op eigen terrein.

Lees meer hierover in de Verordening waterbergingsfonds Westland.