Subsidie voor groenblauwe schoolpleinen

Sinds 1 januari 2024 kunnen scholen in gemeente Westland subsidie krijgen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein. Een groenblauw schoolplein biedt een avontuurlijke plek in het groen die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Bovendien is er aandacht voor opvang en afvoer van regenwater. Het doel is om meer school- en buurtkinderen buiten te laten spelen in een natuurrijke omgeving, bewegen te stimuleren, meer groen in de kernen te realiseren en de kernen klimaatbestendiger te maken.

Beschikbaar bedrag

De gemeente heeft € 150.000 beschikbaar. Een school kan maximaal € 50.000 aan subsidie krijgen, verdeeld als volgt:

  • maximaal € 40.000 voor aanleg van het schoolplein
  • maximaal € 5.000 voor ontwerp van het schoolplein
  • maximaal € 5.000 voor beheer van de eerste vijf jaar

Op de pagina Subsidie groenblauwe schoolpleinen lees je hoe je de subsidie aanvraagt. Per 1 januari 2024 zijn hier de aanvraagformulieren te vinden.