Samen werken aan waterkwaliteit

Wethouder Ferwerda: “Waterkwaliteit is een belangrijk onderwerp voor een gezonde en duurzame leefomgeving. De Europese wetgeving stelt dat uiterlijk in 2027 het oppervlaktewater in Nederland van goede kwaliteit moet zijn, Dat is voor Westland een grote opgave. De afgelopen jaren hebben we, met name in het tuinbouwgebied, grote stappen vooruitgezet. Die stappen blijven we nemen, maar we zijn er nog niet”.

De slechte waterkwaliteit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen en te veel nutriënten in het water. De bron hiervan opsporen is vaak lastig. Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland is de Taskforce Waterkwaliteit opgericht. Gezamenlijk brachten we op 28 locaties knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart.

Waarom deze locaties?

Deze locaties springen eruit vanwege de slechte waterkwaliteit of potentie voor verbetering. Bijvoorbeeld omdat er vermoedelijk lekstromen zijn. Dit zijn lekkages vanuit glastuinbouwbedrijven waarbij water met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen via de bodem in het oppervlaktewater komen. Of vanwege grote kans op overstorten. Dit zijn nooduitlaten in het rioolstelsel, waardoor bij hevige regenval en capaciteitstekort om rioolwater te bergen, rioolwater rechtstreeks op oppervlaktewater wordt geloosd. Hierdoor komt het vervuilde water in de sloot terecht. Ook staan er locaties op de kaart waar we mogelijk natuurvriendelijke oevers aan kunnen leggen.

“Door samen te werken binnen een Taskforce, doen we wat we kunnen om de waterkwaliteit te verbeteren”

Wat zijn de resultaten van de Taskforce?

“Sinds het begin van 2023 zijn 6 knelpunten met de riolering opgelost. Op sommige plaatsen was er sprake van overstorten vanwege de beperkte capaciteit van het rioleringssysteem. Dankzij aanpassingen van het rioleringssysteem op die locaties verminderde daar de kans op overstromingen. Hierdoor komt er minder vervuild water in het oppervlaktewater terecht. Op andere locaties, zoals het Kralingerpad, zijn nieuwe natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Deze natuurvriendelijke oevers zorgen voor een betere leefomgeving voor mens en dier.” 

Toekomstbestendig Westland

We zijn er nog niet. Het is je vast niet ontgaan dat de glastuinbouwsector, vanwege het gebruik van onder andere gewasbeschermingsmiddelen en de kans op lekstromen, invloed heeft op onze waterkwaliteit. Tegelijkertijd is de glastuinbouwsector één van de meest duurzame en innovatieve sectoren. Juist die eigenschappen zijn nodig om ervoor te zorgen dat er minder gewasbeschermingsmiddelen weglekken en daarmee de waterkwaliteit verbetert. De gemeente en het hoogheemraadschap zetten ook dit jaar de samenwerking voort om lekstromen en lozingen op te sporen en te handhaven op overtredingen. Zo werken we samen aan een toekomstbestendig Westland!

Op de foto: Wethouder Ferwerda bij de nieuwe natuurvriendelijke oever aan het Kralingerpad.