Ecologische onderzoekers lopen rond in Ter Heijde en Monster

Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om het verduurzaming en de energietransitie. Ook als gemeente dragen we hier ons steentje aan bij. Zo willen we zorgen voor een goede balans tussen enerzijds het verduurzamen van woningen en anderzijds het beschermen van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Daarom start op maandag 29 april een onderzoek naar de verblijfplaatsen van deze dieren in Ter Heijde en Monster

Wat merk je als inwoner van Ter Heijde of Monster van dit onderzoek?

Wij hebben ecologisch adviesbureau Aqua-Terra Nova de opdracht gegeven om de verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in kaart te brengen. In de periode 29 april tot en met 30 september lopen op verschillende momenten en tijdstippen (overdag en ’s avonds) onderzoekers in beide kernen rond met camera’s, verrekijkers en andere onderzoeksmaterialen.

Waarom dit onderzoek?

Het is belangrijk dat dit onderzoek uitgevoerd wordt omdat bij het verduurzamen van (oudere) woningen vaak spouwmuurisolatie wordt toegepast. Alleen zijn spouwmuren ook aantrekkelijke plekken waar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen graag verblijven. En omdat vleermuizen een beschermde diersoort is, mag spouwmuurisolatie pas aangebracht worden als er zich geen vleermuizen in de spouwmuur bevinden.

Dit onderzoek dient als basis voor het SoortenManagementPlan (SMP) dat gemeente Westland na dit onderzoek zal opstellen. Met dit plan voorkomen we dat iedere woningeigenaar een eigen (tijdrovend en kostbaar) ecologisch onderzoek moet uitvoeren bij verduurzamingsplannen.