Broedseizoen begonnen: zo help je mee de natuur ruimte te geven

De Zandmotor bij Monster is een prachtige plek om te wandelen of de hond uit te laten. Ook vogels die graag op het strand broeden, houden van deze plek. Om hen te beschermen, is tot 1 september een klein gedeelte van het strand afgezet. Help je mee deze vogels een kans te geven door het gebied niet te betreden en jouw hond aan te lijnen?

We beseffen het misschien niet altijd, maar de Zandmotor is een uniek natuurgebied in Westland. Natuur krijgt hier alle ruimte en tijd. Dat levert soms de mooiste verrassingen op. Zo koos vorig jaar een beschermde vogelsoort ‘onze’ Zandmotor uit om te broeden: de bontbekplevier. De hoop is dat hij dit jaar terugkeert. Daarom hebben vrijwilligers van natuurvereniging Natuurlijk Westland het gebied afgezet rondom de plek waar hij vorig jaar broedde. Een warm welkom voor de bontbekplevier en andere strandbroeders.

Wij vragen hondenbezitters om hier hun hond aan de lijn te houden

Ook is het belangrijk dat mensen om het gebied heen lopen. Zo geven we deze bijzondere vogels een zo groot mogelijke kans om een nestje te bouwen en hopelijk jongen groot te brengen. Want bij dreiging (bijvoorbeeld door loslopende honden) verlaten de vogels het nest of hun jongen. Het risico bestaat dan dat eieren niet uitkomen, de jongen verhongeren of dat roofdieren hen opeten. Je herkent de afzetting aan houten palen met ijzerdraad ertussen. Ook staan er borden.

Ook op andere plekken in Westland broeden vogels

Denk aan het Prinsenbos, de Wollebrand, de Poelzone en andere natuurgebieden. Wij vragen je om ook hier rekening te houden met de natuur door op paden te blijven en tijdens het broedseizoen je hond zoveel mogelijk aangelijnd te houden. Het broedseizoen duurt van half maart tot half juli. Het gebied op de Zandmotor is iets langer afgezet (tot 1 september) om de vogels daar extra te beschermen.