Zo pakt Erik duurzame kansen aan

Toen zo’n 15 jaar geleden de overstap werd gemaakt van chemische naar biologische bestrijding, was Erik er als eerste bij. Ondanks dat hij met zijn tropische planten niet meegaat in de massa van de glastuinbouw, maar in een niche zit. Dat weerhoudt hem niet om te pionieren. Ook als het gaat om duurzame energie. In zijn eigen bedrijf en als voorzitter van coöperatie Trias Westland. Waarom en hoe loopt Erik voorop in duurzaamheid?

Forever Plants is een familiebedrijf. “Misschien ben ik daarom ook wel zo toekomstgericht”, vertelt tropische kamerplantenkweker   Erik Persoon. Zoon Thom (27 jaar) is mede-eigenaar van het bedrijf waar duurzaamheid heel normaal is. Dat begon zo’n 15 jaar terug. “We waren één van de eersten met biologische bestrijding in de kas.” Als pionier heeft Erik veel ‘leergeld’ moeten betalen, maar dat ziet hij als een investering in de toekomst. “Met onze tropische kamerplanten zijn we een klein segment, daarin is minder expertise en ervaring in vergelijking met andere grote sierteeltgewassen. Het is dus uitproberen, afwegen en ontdekken.”

"Je wordt wijzer van iedere stap"

Erik werkt al jaren aan energiebesparende maatregelen in zijn kas. In eerste instantie om zijn energiekosten te drukken. “Vroeger was energie heel duur. En als het om geld gaat, worden mensen vanzelf creatief om kosten te drukken.” Hij zocht naar maatregelen om zijn energieverbruik te verlagen, zonder concessies te doen aan de productie en kwaliteit van zijn gewas. “Ik kocht mijn eerste energiescherm, al snel volgde er een tweede scherm. We gingen de verwarming van de kas anders inrichten: hoe kunnen we anders stoken? We pasten Het Nieuwe Telen (HNT) toe. Zo ga je iedere keer een stapje verder en word je steeds wijzer.”

"Het broeikaseffect fascineert me en baart me zorgen"

Zijn motivatie om energie te besparen gaat verder dan alleen het drukken van zijn energiekosten. “Ik volg de broeikasproblematiek al jaren en verdiep mij in de visie van wetenschappers die het broeikaseffect onderzoeken. Er is steeds meer zicht op de invloed van de mens op de planeet. Dat fascineert me. Maar het baart mij ook zorgen hoe we de planeet vervuilen.” Onder het motto ‘een beter milieu begint bij jezelf’ steekt Erik hand in eigen boezem. “Ik vind dat je altijd eerst naar jezelf moet kijken.” Erik ziet veranderingen als kansen en pakt ze ook zodanig aan. Het past bij zijn vooruitstrevende karakter. Een eigenschap die lang niet iedereen met zich meedraagt, maar daar heeft hij begrip voor. “Verandering vindt niet iedereen leuk. Dat zit in de mens. En je moet er natuurlijk ook de middelen voor hebben. Dat heeft niet iedereen. Dus laten we elkaar een beetje helpen, denk ik dan.”

Voorzitter Trias Westland

Sinds 10 jaar is Erik voorzitter van coöperatie Trias Westland. Een vooruitstrevend aardwarmteproject. Aan de Lange Broekweg in Naaldwijk wordt geboord naar aardwarmte, daarmee worden kassen in de omgeving verwarmd. En in de toekomst ook een woonwijk. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer terug de aarde in gepompt. Trias Westland is een initiatief van Flora Holland, HVC, Capturam en gemeente Westland, samen met een groep telers in de omgeving van de boorlocatie. Na jaren van onderzoek naar de mogelijkheden en de juiste boorlocatie vond in 2018 de eerste proefboring plaats. Niet eerder werd in Nederland geboord naar 4km diepte voor de winning van aardwarmte. “Dat was een spannend moment, daar hadden we ons jarenlang voor ingespannen.” Helaas, ze troffen wel de benodigde warmte aan, maar konden er niet bij door de harde steenlaag. Plan B werd in werking gesteld. Een meer traditionele boring op 2,3km diepte. “Daarvan wisten we dat we sowieso een goede geologische laag aardwarmte zouden aantreffen.”

56 tuinbouwbedrijven verwarmd door aardwarmte

Initieel hadden 50 tuinbouwbedrijven in de regio zich aangesloten bij het aardwarmteproject. “We hebben voor iedereen individueel een analyse laten maken wat de ideale afname is per bedrijf. Daarmee zet je mensen aan het denken. Zo hebben we 50 bedrijven in 1,5 jaar geworven.” Een grote groep die nodig was om de grote hoeveelheid aardwarmte op 4km diepte goed te benutten. Toen deze boring echter mislukte en er besloten werd naar 2,3km te gaan, moest de groep met leden in tweeën gesplitst worden. “Dat was een hele puzzel, maar het is gelukt.” Met de kennis en ervaring van de eerste boring wisten we dat een tweede boring ook mogelijk was. De voorbereiding verliep daardoor een stuk soepeler. Inmiddels is de tweede boring bezig en worden ook alle tuinbouwbedrijven die initieel interesse hadden aangesloten op het aardwarmtesysteem. Trias Westland is straks goed voor de verwarming van 56 tuinbouwbedrijven. In de nabije toekomst wordt daar ook de nieuwbouwwijk Liermolen in De Lier met 345 woningen aan toegevoegd.  

Informatie:

Erik is trots om onderdeel uit te maken van dit innovatieve, duurzame project in zijn eigen ‘achtertuin’. Het sluit naadloos aan op zijn visie en manier van werken. “We zitten met vijf kwekers in het bestuur. Allemaal gelijkgestemden. Iedere twee maanden komen we als bestuur bij elkaar, dan vinden we elkaar in onze ideeën. Het is leuk om dingen samen beet te pakken.”