Warmtefonds helpt Westlanders met betalen energierekening

Toen in 2022 de energierekeningen van veel mensen fors stegen, heeft de landelijke overheid een tegemoetkoming gegeven aan alle inwoners van Nederland. “Hierbij werd echter niet gekeken of iemand het echt nodig had. Sommige mensen zaten niet op het geld te wachten en anderen kwamen juist te kort.” zegt Lennart van Berkel, die mede aan de wieg stond van ‘Westland geeft warmte’.

“Landelijk waren er al snel initiatieven om de verdeling van de gelden rechtvaardiger te laten plaatsvinden. In Westland hebben we dit idee gevolgd en is door het diaconaal platform ‘Westland Geeft Warmte’ opgericht. In het diaconaal platform komen diverse geloofsgemeenschappen samen, van vrijzinnig tot orthodox.

Wat hen allen bindt is de zorg voor een naaste, het is waardevol om zo verschillen te overbruggen.” zegt Van Berkel, die in het dagelijks leven dominee is in De Lierse Dom- en Vredekerk. Omdat het platform geen rechtspersoon is, werd het fonds ondergebracht bij de Stichting Westland voor Elkaar. In het kernteam zijn ook vertegenwoordigers van Vitis Welzijn en Gemeente Westland actief.    

“Als Westlandse geloofsgemeenschappen willen we niemand in de kou laten staan.”

De mensen die zich tot het lokale warmtefonds kunnen wenden, zijn inwoners van Gemeente Westland die problemen hebben om de energierekening te voldoen. Na aanmelding bij een Buurtinformatiepunt van Vitis Welzijn volgt een kort intakegesprek. Na een toets van het inkomen en het energiecontract van de aanvrager, wordt besloten of er medewerking wordt verleend.

“Ook als mensen twijfelen, raden wij aan gewoon eens langs te komen. Soms hebben mensen de verwarming op 14 graden staan en omdat de rekening dan geen hoog bedrag aangeeft, kloppen zij niet aan. We willen de mensen juist de warmte van een behaaglijke woning geven.” zegt de 43-jarige Lierenaar.

Na 14 maanden zijn al 45 gezinnen geholpen door Warmtefonds Westland. Afhankelijk van de situatie wordt er tussen de € 250,- en € 1.000,- betaald aan energie-uitkeringen.

“De markt is wat hersteld en de tarieven zijn genormaliseerd, maar er blijven mensen die ons nodig hebben. Het geldbedrag dat wij beschikbaar gesteld hebben gekregen door bedrijven, inwoners van Westland, kerkelijke collectes en Fonds 1818 bedroeg bijna € 100.000 en daar is nog een fiks bedrag van over. We willen het geven aan hen die het nodig hebben.”

Meer informatie over ‘Westland Geeft Warmte’ lees je hier.