Ik gun alle Westlandse basisscholen een groen schoolplein

Basisschooldirecteur Myrte van Staalduinen van De Blinkerd in Monster had bij haar vorige school ervaring opgedaan met een groen schoolplein: “Het is niet alleen heerlijk om te spelen in een groene omgeving, het zet kinderen ook aan tot ontdekken, bewegen en dat leidt weer tot groeien in je ontwikkeling”.

“Bij mijn komst naar De Blinkerd viel het groenperkje direct op; een kiss and ride-zone scheidde dit deel van de rest van het schoolplein.” De directie zette haar zinnen op één groot schoolplein en bij de reconstructie werd direct gekozen om een vergroeningsslag te maken. “In samenwerking met de gemeente hebben we een deel van het groenperkje bij het schoolplein kunnen betrekken, waardoor er veel meer speelruimte kon ontstaan. Uiteindelijk hebben we 1500 tegels uit de grond gewipt, deze zijn deels teruggekeerd als muurtjes en een deel is weggegeven aan ouders van kinderen, hergebruik is ook duurzaam.”

“Een groen schoolplein is een samenwerking tussen leraren, leerlingen én de buurt”

Behalve een schoolpleincommissie dat uit leraren bestaat, hebben ook kinderen en ouders inspraak gehad in de inrichting. “Als je kinderen betrekt en hen de ruimte geeft om mee te doen in het samen ontwerpen, maar ook het aanleggen en zorgen voor ons plein, voelen zij zich verantwoordelijk voor het schoolplein. De school en het kinderdagverblijf kunnen hier gebruik van maken tijdens schooltijden en ook de buurt kan ervan genieten. Kinderen van onze school zorgen onder en ook na schooltijd voor ons plein en helpen kinderen in de buurt herinneren aan de afspraken, dat is fijn!”

Resultaat mag er zijn

Het resultaat mag er zijn; behalve veel groene planten en struiken zijn een klimparcours, podium, zandbak en een waterpomp, waar leerlingen dammetjes kunnen bouwen, gerealiseerd. “Bij de aanleg is rekening gehouden met kinderen met een beperking, zodat iedereen kan spelen op ons plein. We hebben er veel tijd in geïnvesteerd en we hebben er ook voor moeten sparen. Verder hebben Simba, het Monsterse bedrijfsleven en enkele fondsen ons geholpen. De kinderen hebben ook nog een sponsorloop gehouden.” De Stadsoase is als specialist aangetrokken om de tuin te ontwerpen en aan te leggen. De kinderen zullen bijdragen aan het onderhoud. “De kinderen en schoolhondje Kaatje weten dat ze buiten vies mogen worden, maar we willen het schoolplein en de school wel netjes houden en daar zorgen we samen voor.”

Als basisscholen geïnteresseerd zijn in het realiseren van een groen schoolplein, kunnen zij ervaringen uitwisselen met de directeur van De Blinkerd. “Ik gun alle scholen zo iets moois.”