De glastuinbouw werkt keihard om te verduurzamen

Mede-eigenaar Pim van der Knaap van KP Holland: “Duurzaamheid werd bij ons in het verleden wel benoemd, maar wat deden we er nu eigenlijk concreet mee? Sinds twee jaar hebben we vijf thema’s binnen duurzaamheid benoemd en zijn er doelstellingen aan gehangen. Het staat nu in alle jaarplannen en maakt onderdeel uit van onze bedrijfsstructuur”.

Bij KP Holland wordt gekweekt en veredeld op verschillende locaties in De Lier, Maasland en Naaldwijk. Bij elkaar beslaan de kassen met planten zoals spathiphyllum, kalanchoë en curcuma bijna twintig hectare.

“Gezien onze grootte vinden we ook dat we een voorbeeldfunctie hebben. Binnen ons bedrijf hebben we het niet van boven opgelegd gekregen, maar is duurzaamheid echt onderdeel geworden van het denken van alle medewerkers in de organisatie. De vijf doelstellingen die we hebben geformuleerd gaan over circulaire productverpakkingen, het verminderen van gebruik gewasbeschermingsmiddelen, de CO2 uitstoot naar 0 brengen, het ontwikkelen van medewerkers en tenslotte… het uitdragen van de duurzaamheidsgedachte door er over te communiceren.”

Stappen zetten naar duurzaamheid

In de sector wordt goed samengewerkt om stappen te zetten; zo is er elke zes weken een overleg tussen de ‘Versnellers Productie Sierteelt’: “Dat zijn tien bedrijven en telersverenigingen die samen een achterban van kwekers vertegenwoordigen. We komen samen op een thematisch onderwerp en proberen dan de koe bij de hoorns te vatten en oplossingen aan te dragen. De te bespreken onderwerpen zijn divers. Een mooi resultaat is bijvoorbeeld het instellen van een zogenaamde watercoach, deze controleert de waterkwaliteit in de polder en kan via e-DNA herleiden waar een bepaald gewasbeschermingsmiddel gebruikt is. Dit helpt deze bedrijven bij het verlagen van de emissie aan gewasbeschermingsmiddelen.”

Van der Knaap roept zijn collega’s op een begin te maken: “Hoe klein ook, we moeten als sector op stoom blijven. Dat gebeurt al, maar sommige bedrijven moeten een stapje bijzetten. Ook moeten we oppassen dat we aan de andere kant niet doorslaan; een kwekerij moet nog wel bedrijfseconomisch gezond blijven.”

Niet alles is ook wat het lijkt, zo vliegt de 32-jarige Heulenaar veel naar het buitenland voor zijn werk: “Ironisch genoeg levert dit een kleinere CO2-footprint op. Door veel in het buitenland te produceren, voorkomen we dat veel producten met het vliegtuig naar die landen moeten worden vervoerd. We produceren lokaal waar mogelijk en in Nederland wat we binnen Europa exporteren. De info over de CO2-footprint op elk product wordt voor veel bedrijven een verplichting in 2025, het is goed dat onze sector dat nu al voortvarend oppakt.”

“Als ondernemer in onze branche ben ik er trots op om duurzaamheidsambassadeur te zijn. De glastuinbouwsector werkt keihard om te verduurzamen, dat mogen we gezamenlijk best iets beter voor het voetlicht brengen.” besluit Van der Knaap.